Wereldwaterdag: thema 2017

22 maart: Afvalwater - Waarom water weggooien?

Wereldwaterdag roept jaarlijks op tot actie rond water. 2017 staat in het teken van verminderen en hergebruiken van afvalwater.

© Protos

Wereldwijd komt meer dan 80% van het afvalwater afkomstig van huishoudens, steden, de industrie en landbouw, onbehandeld in de natuur terecht. Dit zorgt voor vervuiling van het milieu maar betekent ook een verlies van waardevolle voedingsstoffen. Nochtans kunnen we een groot deel van het weggegooide water voor andere doelen gebruiken of na behandeling hergebruiken. Door hier meer werk van te maken kan de watercyclus alleen maar beter werken. Ook de duurzame ontwikkelingsdoelstelling SDG 6.3. roept hiertoe op: tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door minder vervuiling, minder lozen van schadelijke stoffen, het volume onbehandeld water halveren en hergebruik van water verhogen.

De boodschappen van de Verenigde Naties voor Wereldwaterdag 2017:

  • Het overgrote deel van afvalwater komt onbehandeld in het ecosysteem terecht.
  • 1,8 miljard mensen drinken water dat besmet is met uitwerpselen, waardoor ze risico op ziekten als cholera en tyfus lopen. Onveilig water, slecht sanitair en onvoldoende hygiëne zijn verantwoordelijk voor zowat 842.000 doden per jaar.
  • 663 miljoen mensen hebben nog geen toegang tot veilig drinkwater.
  • Tegen 2050 zal bijna 70% van de wereldbevolking in steden wonen, anno 2017 is dat de helft. Vandaag beschikken de meeste steden in landen in ontwikkeling niet over de infrastructuur noch over de middelen om afvalwater goed en duurzaam te beheren.
  • Afvalwaterbeheer biedt enorme mogelijkheden. Veilig beheerd afvalwater is een duurzame bron van water, energie en hernieuwbare stoffen.
  • De voordelen voor gezondheid, ontwikkeling en milieu wegen ruim op tegen de kosten voor afvalwaterbeheer.

In de steden, in de industrie en in de landbouw moet men er werk van maken om afvalwater te benutten als bron en niet langer zomaar te dumpen.

Meer info: http://www.worldwaterday.org/wp-content/uploads/2017/01/Fact_sheet_WWD2017_EN.pdf

Hoe wordt Wereldwaterdag gevierd?

Wereldwaterdag bestaat al sinds 1992: toen riepen de Verenigde Naties 22 maart 1993 uit tot eerste Wereldwaterdag. Elke lidstaat van de VN besteedt deze dag aan bewustwording bij het brede publiek en alle betrokken sectoren.

Op Wereldwaterdag zijn er wereldwijd verschillende activiteiten: optochten, theater, vormingen, studiedagen, sensibiliserende en ludieke acties voor jong en ouder, politiek pleidooiwerk, enz. Scholen, gemeentebesturen, sociale organisaties, nationale overheden, ngo’s, watermaatschappijen, gebruikersverenigingen – zowel in het Noorden als in het Zuiden – werken die dag op hun manier rond het thema: zie www.worldwaterday.org. Een overzicht van de activiteiten in België vind je hier.

Op Wereldwaterdag brengt Protos – nog meer dan op andere dagen – ‘water’ onder de aandacht. De Protosteams in Afrika en Latijns-Amerika nemen deel aan lokale activiteiten of organiseren zelf sensibiliserende momenten. In België trekt Protos mee aan de kar bij de sensibiliserende initiatieven om van water ook een politiek thema te maken.

Scholen in België zetten op Wereldwaterdag hun beste beentje voor tijdens de ‘Walks for water’: leerlingen stappen voor water en verwijzen zo naar de vele kilometers die miljoenen mensen dagelijks moeten stappen om aan water te geraken: zie www.wereldwaterdagatschool.be.

Kom in actie!

Protos wil rond Wereldwaterdag extra actie ondernemen om méér mensen toegang te geven tot drinkbaar water. We roepen op om met je werk, vereniging, vrienden, familie of buren acties op te zetten #VoorDrinkwater. Zin om mee in de Protos-ploeg te lopen tijdens Haven Gent Loopt (2 april 2017)? Verkoop je liever koekjes verkopen ten voordele van onze drinkwaterprojecten? Of wil je een andere actie opzetten? Surf naar www.voordrinkwater.be voor meer informatie. Veel succes!