Wereldwaterdag: agenda

Activiteiten 22  maart - Wereldwaterdag: Afvalwater

Wereldwaterdag@school

Vraag aandacht  voor proper drinkwater voor altijd en voor iedereen  door in  de periode  rond Wereldwaterdag (22 maart 2017) met je school te wandelen voor water. Zo'n 'Walk for Water' is een symbolische wandeling die de kilometerslange tocht voorstelt die door vele mensen elke dag moet afgelegd worden om aan water te geraken. Alle leerlingen basis- en secundair onderwijs kunnen deelnemen.
Wereldwaterdag@school is een initiatief van Vlaamse overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie -  Milieuzorg op School, Protos, Goodplanet, Solidagro en Djapo.
Meer info en contact: http://www.wereldwaterdagatschool.be

Weetje van water: wereldwaterinspiratieavond

Verweven met alle facetten van ons leven, is water een bijzonder boeiend thema. Ook in de Westhoek. Ben jij iemand die zich engageert of zich verbonden voelt met de problematiek van water hier en elders, vandaag en morgen? Dan is deze inspiratieavond zeker iets voor jou!  Ben je actief in het gemeentelijk beleid, een adviesraad, het verenigingsleven of gewoon bekommerd? Iedereen is welkom! Nadat Protos een verhelderend lokaal en mondiaal wereldbeeld heeft geschetst, wordt ingezoomd en interactief nagedacht over hoe we zelf in onze dagelijkse organisatie het wateraspect bewuster kunnen meenemen. Hoe organiseer je bijvoorbeeld een duurzaam ledenfeest of dorpskermis, een jaarthema of verjaardagsfeest? Misschien komen zo haalbare ideeën en initiatieven boven drijven die de watervoetafdruk van je vereniging of gezin onder controle helpen houden? En wat zijn de behoeften om hierop te kunnen inzetten? Kleinschalige, succesvolle initiatieven zetten ons alvast op weg.

Waar? Bezoekerscentrum De Blankaart, Iepersteenweg 56 8600 Woumen-Diksmuide
Wanneer? Woensdag 22 maart 2017 van 18 tot 21 uur
Inschrijven? Via blankaart [at] west-vlaanderen [dot] be ten laatste tegen 17 maart!
Kostprijs? Gratis (broodjes en drank worden voorzien)

En bijna 400 leerlingen van het basisonderwijs hebben zich ingeschreven voor Wereldwaterdag in De Blankaart...

Waterdagen Berlare

De waterdagen in Berlare zijn gericht naar alle vierde leerjaren in Berlare. Met onze gidsen wandelen we de waterwandeling op kindermaat, we organiseren een workshop rond Ecuador in alle klasjes (dit jaar: panfluit maken) en twee van onze vrijwilligers gaan in alle klasjes rond met informatie over ons waterschap met Rio Verde – Ecuador. Daarnaast krijgen alle klassen de kans om de koffer van Ecuador van de provincie uit te lenen.

Waar? In het Donkoeverpark in Berlare – Museum Donkmeer: Donklaan 123 - Berlare
Wanneer? Tussen 21 en 30 maart.
Meer info: Dienst vrije tijd – Gaver 72 Berlare – noordzuid [at] berlare [dot] be – 052 43 25 40

Tentoonstelling: Samenwerken loont

Berlare organiseert deze tentoonstelling van de provincie Oost-Vlaanderen. Ook hier staat het waterschap met Rio Verde extra in de kijker.

Waar? WZC Ter Meere (Baron Tibbautstraat 29a) in Berlare
Wanneer?  13 tot 26 maart - De officiële opening gaat door op woensdagavond 15 maart om 19 uur.

Workshop ‘De strijd om water’ voor vijfdejaars basisonderwijs Bierbeekse scholen

De Bierbeekse cultuur-, sport-, milieu- en jeugddienst organiseren jaarlijks ‘5 voor Vijf’, een activiteitendag voor vijfdeklassers van de Bierbeekse scholen.
Er worden vijf workshops aangeboden waartussen de leerlingen kunnen kiezen, waaronder een workshop ‘De strijd om water’ in samenwerking met educatieve organisatie Djapo. De leerlingen denken en werken er creatief rond de thema’s: ongelijke toegang tot water, waterverspilling en wereldwijde waterschaarste. Met deze activiteit wordt het bewustzijn van de leerlingen rond deze thema’s aangescherpt.

Waar? Cc de borre
Wanneer? donderdag 23 maart 2017, hele dag
Meer info:
Inge Hatse - duurzaamheidsambtenaar
Tel. 016 46 87 86
ingeborg [dot] hatse [at] bierbeek [dot] be
www.bierbeek.be

 

Inspiratiedag 'Water in en om de haven'

Op Wereldwaterdag organiseert het bekkensecretariaat Benedenscheldebekken, samen met de procesmanager van Ontwikkeling Havengebied Antwerpen, een inspiratiedag over water in en om de haven.

De uitdagingen voor water in en rond de haven zijn groot. Hoe gaan we om met de waterstromen en de waterkwaliteit in en om de haven? Wat met water en bedrijven, water en natuur? Wie is waar verantwoordelijk voor? Hoe interageren waterlopen en havendokken met elkaar? ...

We zoeken het uit op 22 maart, samen met de verschillende partners, waterbeheerders en sectoren in de ruime omgeving rond het havengebied. We gaan ook op zoek naar ideeën om de maatregelen rond water voor de Ontwikkeling van het Havengebied Antwerpen (OHA) en de acties en visie van het bekkenspecifieke deel Benedenscheldebekken scherp te stellen.

Waar en wanneer
De inspiratiedag vindt plaats op 22 maart 2017, in het CC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 BEVEREN (start om 12u00).

Meer info
- Jan Hemelaer, Procesmanager, Ontwikkeling Havengebied Antwerpen, jan [dot] hemelaer [at] vlaanderen [dot] be
- Evelien De Vylder, Bekkencoördinator, Bekkensecretariaat Benedenscheldebekken, evelien [dot] devylder [at] wenz [dot] be, tel. 03 224 67 09
- Uitnodiging en programma

Brusselse Waterdagen 2017

Van maandag 20 tot zondag 26 maart 2017 zijn het de Brusselse Waterdagen.
Brussel Leefmilieu wil het blauwe patrimonium van de hoofdstad een week lang in de bloemetjes zetten en de Waterdagen afsluiten met een feestelijke zondag voor het grote publiek.

Van maandag 20 tot vrijdag 24 maart krijgen de scholen speciale aandacht.
De jongeren zijn de toekomst van onze maatschappij en hen in het bijzonder willen we dan ook sensibiliseren. Een week lang zullen we u op verschillende plaatsen in Brussel educatieve activiteiten voorstellen. Vooraf inschrijven is vereist. Tijdens de weekavonden en op zaterdag wordt ook een programma voor het grote publiek voorgesteld.
Programma voor scholen: http://www.coordinatiezenne.be/nl/activiteiten/voorscholen/voorscholen-bis.php

Op zondag 26 maart zullen de Brussels Waterdagen feestelijk worden afgesloten met talrijke gratis activiteiten voor het grote publiek: geleide wandelingen langs de Brusselse waterlopen, natuuranimaties of waarnemingen langs de waterkant, bezoek een RWIZ of een sluis, projectpresentaties, films, conferenties, tentoonstellingen,... Begin maart zal een folder met het volledige programma voor die dag wijd verspreid worden en zal alle info ook beschikbaar zijn op de website van Coördinatie Zenne en van Leefmilieu Brussel.
Programma online op: www.leefmilieubrussel.be/BW  en onder http://www.coordinatiezenne.be/folderbw.pdf

Meer info:
Coördinatie Zenne
02 206 12 07
contact [at] coordinatiezenne [dot] be
www.coordinatiezenne.be
Akenkaai 2bis, 1000 Brussel

 

___________________________________________________
Ter info:
Fonds Elisabeth en Amélie: aanvraag 'waterproject'
Zie: https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2017/293333