Haïti Herstelwerken Haïti schieten goed op

Goed nieuws uit Haïti. De herstelwerken in Moustiques en Camp Perrin vorderen goed! Onze teams en partners hebben hard gewerkt de afgelopen weken. Een stand van zaken.

Haïti Integraal Waterbeheer in Matha: "De aarde leeft hier opnieuw."

Sinds 2013 worden in het gebied rond Matha de principes van Integraal Waterbeheer toegepast, op een zeer lokaal niveau. Bedoeling van dit pilootproject is kennis te verzamelen die later gebruikt kan worden in het grotere stroombekken van Moustiques, of elders.

2017-2021 (Haïti) La GIRE pour les bassins versants de Moustiques et Onde Verte

Les actions de Protos se concentrent sur le bassin versant de la rivière Moustiques (nord-ouest) et celui de l’Onde Verte (centre).

Haiti "La maison tombait en morceaux et il pleuvait à l’intérieur."

À Camp Perrin, les dégâts après l’ouragan Matthew sont incalculables. Colas Dieumi (6), et Mathurin Matsenter (6) et sa maman racontent comment ils ont vécu le passage de l’ouragan.

Haïti Vrijwilliger Lore ging mee naar Camp Perrin

Kort na de doortocht van orkaan Matthew ging Lore van Schuerbeeck als vrijwilliger met enkele medewerkers van Protos naar Camp Perrin.

Haïti Herstelplan Haïti uitgewerkt: Protos zoekt 54.399,65 euro

Op 4 oktober werd Haïti zeer zwaar getroffen door categorie 4 orkaan Matthew. De schade is niet te overzien. Intussen is de schade grotendeels geïnventariseerd en is voor beide regio’s een herstelplan en -budget uitgewerkt.

Haïti Matthew: Camp Perrin zeer zwaar getroffen, nood aan hygiënekits tegen cholera

Ilse Roels, onze collega verantwoordelijk voor de programma’s in Haïti, is net terug van Camp Perrin, gelegen in het zuiden van Haïti. De regio werd bijzonder zwaar getroffen door orkaan Matthew. Duizenden mensen zijn dakloos, vee is verdronken, oogsten en voorraden zijn vernield.

Haïti Matthew vernielt zuid- en noordwesten van Haïti

Vorige week werd Haïti getroffen door de orkaan Matthew die met windsnelheden van 230 km per uur aan land kwam. Het aantal dodelijke slachtoffers is nog niet officieel bekend. We kregen een update van onze lokale vertegenwoordigster Ilse Roels.

Haïti Hygiëne op de centrale markt van Camp Perrin

In Camp Perrin werd de algemene hygiëne op de centrale markt verbeterd door de installatie van een latrineblok en een slachtbank.

Haïti Voorbeelden trekken

Op 6 demonstratiepercelen leren de landbouwers op een actieve manier nieuwe landbouwtechnieken, die een hogere opbrengst opleveren.