Nieuws

Nieuws over Protos of over de wereldwaterproblematiek

Benin Een nieuwe standaard voor schoollatrines in Benin

In 12 scholen werd een latrineblok geïnstalleerd, met daarin toiletten en een douche voor meisjes, en toiletten en urinoirs voor jongens. Ook leerlingen met een fysieke beperking kunnen vlot de latrine gebruiken. De latrineblokken beschikken over kraantjes om de handen te wassen.

DR Congo Regionaal forum voor drinkwatercomités Ituri

Eind 2016 organiseerde Protos een regionaal forum voor drinkwatercomités in Mahagi in de provincie Ituri, Oost-Congo.

Ecuador Een waterbeleid voor Quilanga

Tijdens de afgelopen twee jaar ondersteunden Protos en zijn lokale partner Sendas de gemeente Quilanga. Een eerder korte interventie dus, wat atypisch is voor de werking van Protos. In nauwe samenwerking met de functionarissen van de gemeente en de drinkwatercomités werd een aangepast lokaal drinkwaterbeleid uitgestippeld.

Mali Sibiribougou, toonbeeld van duurzaam drinkwaterbeheer

MALI - De komende jaren wil Protos extra inzetten op duurzaam beheer. Gerealiseerde werken moeten blijven werken, maar daarvoor heb je een gepaste beheerstructuur nodig. In Sibiribougou, een wijk in Bamako, toont de gebruikersorganisatie AUEP hoe het moet.

Vacature Protos zoekt een 'représentant-résident' voor Benin

De landenvertegenwoordiger heeft als standplaats Cotonou, maar verplaatst zich geregeld naar de interventiezones.

22 maart Wereldwaterdag: opmerkelijke spot doet nadenken over drinkwater

1 op 10 mensen heeft nog steeds geen drinkwater. Protos lanceert een ludiek spotje om aandacht te vragen voor dit probleem.

Nieuws Een actie of een gift #VoorDrinkwater in Oeganda!

Wereldwaterdag! We plannen 20 manuele boringen in Masindi en Buliisa, tegen een kostprijs van 1.000 euro per boring. Met uw steun zorgt u mee voor drinkbaar water voor 10.000 mensen. Organiseer een actie of doe een gift

Mali Wat als de latrine vol is?

Protos en zijn lokale partners startten een ambitieus programma om de levensomstandigheden van 100.000 mensen in 9 wijken in Bamako te verbeteren, door het opzetten van een goed werkende, hygiënische en betaalbare dienst voor het ophalen en transporteren van fecaal slib.

Haïti Integraal Waterbeheer in Matha: "De aarde leeft hier opnieuw."

Sinds 2013 worden in het gebied rond Matha de principes van Integraal Waterbeheer toegepast, op een zeer lokaal niveau. Bedoeling van dit pilootproject is kennis te verzamelen die later gebruikt kan worden in het grotere stroombekken van Moustiques, of elders.

Benin Betrekken civiele maatschappij belangrijk voor ontwikkeling watersector

Als lid van CANEA nam Protos deel aan het zesde atelier over structurering en vorming van Afrikaanse collectiviteiten binnen de water- en sanitatiesector, dat plaatsvond in Cotonou, van 24 tot 26 januari.

Pagina's