Nieuws

Nieuws over Protos of over de wereldwaterproblematiek

Nieuws Hoe de wereld naar de klimaatverandering kijkt

Wat denken mensen zelf over klimaatverandering? Nu ook Obama mee aanschuift aan tafel, staat het onderwerp weer helemaal in de publieke belangstelling.

Rwanda “Onze kleinkinderen zullen deze latrine nog gebruiken. We gaan ze goed onderhouden.”

Na het dagelijkse werk op het veld, treffen we de Mureramanzi's bij hen thuis. We stelden enkele vragen over de verbeteringen die in en rond hun woning werden doorgevoerd in het kader van een programma voor een verzekerde landbouwproductie.

Benin Gemeenten financieren 30% mee in LEauCAL

In 2013 is het programma LEauCAL gelanceerd, in samenwerking met 13 gemeenten in de regio Atacora-Donga. Speciaal aan dit project is dat aan de gemeenten zélf gevraagd wordt om 30% van de financiering aan te leveren.

DR Congo Dertig jaar ervaring in DR Congo beschreven

Naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van onze partner CIDRI, bezocht journalist Guy Poppe de verschillende drinkwatersystemen in de provincie Ituri. Hij schreef zijn ervaringen neer in een mooie brochure.

Oeganda Water User Associations moeten goed onderhoud verzekeren

Om het duurzaam beheer van waterpunten te verzekeren, faciliteren Protos en zijn lokale partner Jese het proces van het mobiliseren, sensibiliseren en organiseren van gebruikerscomités in de sub-counties om Water User Associations (WUA) te vormen.

Madagaskar Een sanitatieketen met behandelingsstation in Toamasina

Sinds 2012 werkt Protos aan een sanitatieketen in stedelijk milieu, meer bepaald in Toamasina. De verschillende aspecten van de keten zijn in het project geïntegreerd: verzameling van het slib, ruiming, transport en verwerking.

Nieuws Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert solidariteitssysteem voor water en sanitatie

Protos is verheugd dat er nu 3 gedecentraliseerde samenwerkingsmechanismen rond water voor ontwikkelingslanden operationeel zijn vanuit België.

Benin Beschermingsmaatregelen voor het stroombekken van de Mékrou

De Mékrou stroomt niet meer als voorheen en zijn ecosysteem heeft een zware slag gekregen. Er werden al verschillende initiatieven opgezet om hier iets aan te doen, maar de gemeenschappen blijven erg terughoudend om te stoppen met de houtkap en andere slechte landbouwpraktijken.

Mali Handboringen in de binnendelta van de Niger

Voor handboringen zijn geen zware machines nodig: het materiaal is licht en kan per kar of moto vervoerd worden. In Kagnio werd zijn handboring gerealiseerd...

Nieuws Het jaarverslag 2014 is uit

Toegang hebben tot drinkbaar water verandert het leven van iedereen grondig...

Pagina's