Protos-publicaties

Al deze publicaties zijn een uitgave van Protos en de meeste kunnen hier gedownload worden. 
Je kan ook een gedrukte versie – 5 euro + verzendingskosten - bestellen per e-mail: info [at] protos [dot] ngo.
Duidelijk titel, taal,  aantal exemplaren en verzendadres vermelden a.u.b.

L'eau proche de nous

L'eau proche de nousDownload

L'eau proche de nous. L’accès à l’eau potable en Ituri, RD Congo
Protos-Cidri - 64p. - FR
Deze brochure blikt terug op 30 jaar CIDRI: Centre d’Initiation au Développement Rural de l’Ituri (CIDRI). Deze partner van Protos realiseerde 13 gravitaire drinkwatersystemen. Samen met Protos bezorgde CIDRI op die manier drinkwater aan zowat een half miljoen mensen in het District Ituri, in het noordoosten van DR Congo.

Yakukamay

Yakukamay : Alliances publiques-communautaires Download

Yakukamay : Alliances publiques-communautaires : un modèle de gestion de l’eau. L’expérience du CENAGRAP 2013
Protos – 76 p. – FR
Voorstelling van CENAGRAP, het centrum voor het beheer van de rurale drinkwatersystemen in  Cañar, uniek voor Ecuador. CENAGRAP is een innovatief en inspirerend model.

Water en landbouw, een snijpunt...

Water en landbouw, een snijpuntDownload

Water en Landbouw: een snijpunt van vitaal belang in tijden van klimaatverandering
2013 – Protos – 28 p. – NL/FR
De sector landbouw is de grootste watergebruiker, maar zoet water wordt schaarser. Met oog voor zowel kleine als voor grote ecosystemen, staat deze brochure stil bij de bedreigingen, de uitdagingen en mogelijke oplossingen.

Coopérer pour pérenniser

Coopérer pour pérenniserDownload

Coopérer pour pérenniser – Mettre à l’échelle la gestion locale du service d’eau potable
(Samenwerken voor duurzaamheid – Opschalen van lokaal beheer van drinkwaterdiensten)
2011 – Protos – 64 p. – FR 
Een drinkwaterdienst duurzaam laten werken: hoe relevant en haalbaar is het om hiervoor op een bovenlokaal niveau samen te werken en tegelijk de lokale actoren nauw te betrekken?

Klimaat, water en ontwikkeling/mini

Klimaat, Water en Ontwikkeling - miniDownload

Klimaat, water en ontwikkeling
2011 - Protos - 24 p. – NL/FR – enkel digitaal
Hoe de klimaatverandering ons leven en dat van de mensen in het Zuiden beïnvloedt door de wijzigingen in de waterhuishouding.

Maîtrise d'Ouvrage locale - Manuel

Maîtrise d'Ouvrage locale - ManuelDownload

Maîtrise d'ouvrage locale - Manuel pratique
2010 – Protos – 120 p. - FR
De "Praktische gids voor de ondersteuning van lokaal bouwheerschap" beschrijft stapsgewijs het lokaal bouwheerschapsproces voor de realisatie van drinkwater- en sanitaire infrastructuur door lokale actoren: de doelgroep zijn de uitvoerders. Op een bijhorende cd zijn voorbeelddocumenten uit de praktijk verzameld.

Maîtrise d'ouvrage locale - Guide

Maîtrise d'Ouvrage locale GuideDownload

Maîtrise d'ouvrage locale - Guide méthodologique
2010 – Protos – 92 p. - FR/EN/SP
De “Methodologische gids voor de ondersteuning van lokaal bouwheerschap” beschrijft de theoretische concepten achter het lokaal bouwheerschap en geeft methodologische richtlijnen voor de ondersteuning en ontwikkeling ervan. Bestemd voor overheden en structuren die het proces van bouwheerschap begeleiden of willen promoten.

Internationale solidariteit

Internationale SolidariteitDownload

Internationale solidariteit voor gedecentraliseerde drinkwater- en sanitaire voorzieningen
2010 - Protos - 12 p.  - NL/FR
Sinds 2003 werden in verschillende industriële landen, voornamelijk in West-Europa, solidaire financieringsmechanismen voor water- en sanitaire basisvoorzieningen in het Zuiden gevormd.
Deze brochure gaat in op de vraag of deze solidaire systemen effectief tegemoet komen aan een nood. Daarna worden de Belgische en - kort - enkele Europese systemen voorgesteld. Ten slotte wil de vragenlijst een aanzet geven tot solidariteit die kwalitatief goede en duurzame projecten oplevert.

Pagina's