De Watergroep bij Jirama: werkbezoek rond waterbehandeling en -distributie

Bezoek aan het behandelingsstation (links) en schoonmaak van een tank / filter (rechts) © Dirk Dirix

MADAGASKAR - De Watergroep ondersteunt via Protos de nationale drinkwatermaatschappij Jirama in Madagaskar. In december 2015 gingen 2 ingenieurs  van De Watergroep op werkbezoek naar Toamasina. Ze bezochten de bestaande drinkwaterinstallaties en ook de installaties die er kwamen dankzij de samenwerking tussen Jirama en De Watergroep. Het werkbezoek bij de lokale drinkwatermaatschappij Jirama ging vooral over waterbehandeling en -distributie.

Dirk Bloemen en Henri Rabenandrasana onderzochten samen de waterbehandelingssystemen met decantatie, filtratie en chemische behandeling. De resultaten van de testen maakten duidelijk welke ingrepen noodzakelijk zijn om de hoeveelheid en de kwaliteit van het geproduceerde water nog te verhogen. Een verbetering van het floculatie in het decantatiesysteem is zeker nodig, een betere afstemming van de hoeveelheid chemische producten op het volume geproduceerd drinkwater…

Maarten Torbeyns en Jean Louis Rasamoel stelden een hydraulisch model op om de waterdistributie te simuleren. De meetinstrumenten die eerder al op het net geïnstalleerd waren in het kader van de samenwerking, leverden hiervoor de nodige informatie. Het model werkt nog niet optimaal doordat niet alle gegevens al beschikbaar zijn, maar het geeft zeker al een inzicht in de werking van het drinkwaterdistributienet. Ook hier kwamen verbeteracties naar voor zoals bijkomende meetpunten en controle van de afsluitsystemen.

Het bezoek van De Watergroep gaf de technici van Jirama zeker de kans om goed na te denken over mogelijke verbeteringen van het waterbehandelingsstation en het waterleidingnet in Toamasina.