Herstelplan Haïti uitgewerkt: Protos zoekt 54.399,65 euro

© Protos

Op 4 oktober werd Haïti zeer zwaar getroffen door categorie 4 orkaan Matthew. De schade is niet te overzien. De krachtige wind en hevige regen hebben huizen compleet vernield. Vee is omgekomen, oogsten en voorraden zijn verwoest, irrigatiekanalen zijn niet meer functioneel.

Door een gebrek aan proper drinkwater en sanitair ligt cholera op de loer. Maar de ravage op de plantages is zo groot dat ook gevreesd wordt voor een hongersnood.

Herstelplan uitgewerkt

Protos is in Haïti onder meer actief in Camp Perrin (zuiden) en Moustiques (noordwesten), beide gebieden zijn bijzonder zwaar getroffen. Samen met onze partners zijn we onmiddellijk gestart met het uitdelen van hygiënekits om de choleraverspreiding in te dijken.

Intussen is de schade grotendeels geïnventariseerd en is voor beide regio’s een herstelplan en -budget uitgewerkt. De schade is niet min. Het voorlopige budget wijst uit dat 59.279,30 dollar nodig is (omgerekend 54.399,65 euro). Het budget kan u hier bekijken.

De watercomités, boerenorganisaties, scholen en lokale autoriteiten waar Protos reeds mee samenwerkt, zullen we zo goed mogelijk ondersteunen. Met het herstelplan willen we deze lokale structuren versterken, en opnieuw op weg helpen.

Wat we zullen doen?

  • We voorzien boeren van lokaal zaaigoed (maïs, bonen, ajuin) voor een snelle heropstart van de landbouwactiviteiten. (Moustiques en Camp Perrin)
  • We beschermen waterbekkens door anti-erosieve structuren aan te leggen, en bomen te kweken en te planten. Door de extreme boskap (al vóór de orkaan) is amper 2% van het land bebost. Door de orkaan zijn er niet alleen bomen gesneuveld, maar zijn de gronden nog meer geërodeerd. Gevolg: waterbronnen drogen uit. (Moustiques en Camp Perrin)
  • We herstellen infrastructuur: waterleidingen (Camp Perrin) en irrigatieanalen (Moustiques) die door Protos in het verleden werden aangelegd. Dit doen we samen met de lokale comités die een belangrijke rol hebben in herstel en onderhoud. Ook de sanitaire infrastructuur wordt waar nodig hersteld.
  • We sensibiliseren lokale opvanginitiatieven en de gemeenschap over hygiëne en sanering. Hoe houden we samen de omgeving schoon en veilig? Hoe kunnen we cholera indijken? We verdelen hygiënekits samen met de gemeente. Begunstigden worden geregistreerd zodat duidelijk wordt waar hulp is geweest en waar nog niet. (Moustiques en Camp Perrin)
  • We leiden ambachtslui op om betere huizen/daken te bouwen die weerbestendiger zijn (Camp Perrin). Die training wordt gegeven door onderwijzers van de beroepsschool in Les Cayes, in samenwerking met Haiti Future, Save the Children en Protos. Praktisch onderwijs: de ambachtslui zullen tijdens hun opleiding beschadigde scholen herstellen, inclusief de door Protos gebouwde schoollatrines.
  • We ondersteunen de lokale autoriteiten (Camp Perrin) in de coördinatie van noodhulp. Samen schakelen we een expert in voor de opmaak van een strategisch en operationeel plan. Het versterken van de lokale structuur is ook een investering in de toekomst en een voorwaarde opdat hulp goed gecoördineerd wordt en goed terecht komt bij zij die het het meeste nodig hebben.

Steun Haïti

Het herstelplan kost 54.399,65 euro. We zamelden ongeveer een derde van het gezochte bedrag in (21/10). Hartelijk dank aan onze sympathisanten die reeds een gift deden. Overschrijven kan nog steeds op BE22 5230 8036 1747, met mededeling ‘Orkaan Matthew’. U kan ook een online donatie doen via de website. Bedankt in naam van de bevolking van Haïti.

Samenstelling hygiënekit © Alphons Klomberg

Sommige scholen zijn compleet verwoest © Lore Van Schuerbeeck

 

Het herstelprogramma in Haïti wordt financieel ondersteund door de provincie West-Vlaanderen, de stad Aalst, de gemeente Schilde, Farys, Abdij der Benedictijnen vzw, Vrije Basisschool Welle en particuliere giften.