Handen wassen blijft grote uitdaging in Afrika

Percentage van de bevolking dat over de mogelijkheid beschikt om de handen te wassen met zeep. In de meeste Afrikaanse landen ligt dit percentage onder de 25%. In landen als DR Congo en Ethiopië ligt het onder de 5%. © VN/JMP

In Sub-Sahara-Afrika heeft gemiddeld 15% van de bevolking de mogelijkheid om de handen te wassen met water en zeep. Naar aanleiding van Werelddag Handen Wassen (15 oktober) vraagt Protos aandacht voor deze problematiek, die vooral in fragiele staten grote gevolgen heeft.

In de Sustainable Development Goals – meer bepaald in SDG 6.2 – wordt het belang van hygiëne binnen een context van maatschappelijke ontwikkeling expliciet erkend. Tegen 2030 moet iedereen wereldwijd de mogelijkheid hebben om zijn handen te wassen met water en zeep. Een goede hygiëne uit zich in verschillende zaken – handen wassen, voedselhygiëne, menstruele hygiëne – maar handen wassen met zeep wordt internationaal beschouwd als het belangrijkste werkpunt.

Het is een effectieve manier om de verspreiding van allerlei ziektekiemen en infecties te voorkomen en vermindert de kans op diarree bijvoorbeeld onmiddellijk met de helft. Deze ziekte eist jaarlijks nog steeds meer dan 1 miljoen doden, de meesten zijn kinderen jonger dan vijf. In fragiele staten is de toegang tot medicatie erg beperkt, dus een preventieve maatregel zoals handen wassen met zeep is er van levensbelang.

De armste huishoudens in ontwikkelingslanden hebben geen zeep, hoewel dit erg goedkoop is. Anderen hebben wel zeep, maar gebruiken het eerder om de was of vaat te doen. Soms ontbreekt een kraan met stromend water. In dat laatste geval wordt de tippy-tap gepromoot: een bidon waaruit een straaltje water loopt wanneer hij wordt gekanteld. Behalve water en zeep is ook vorming nodig, over waarom, hoe en wanneer (na het toiletbezoek, voor het eten) de handen te wassen.

Investeren in het bevorderen van handen wassen zorgt voor een gezonde en productieve samenleving: wie zijn handen wast, wordt niet ziek. En wie niet ziek is, hoeft minder school- of werkdagen te missen.