Protos publications

The publications titled ::: Action research ::: are the product of an action research in a particular country. They are available only in the language of the country. These products are not always a written document, there are also documentaries.
It is possible to order a print version of the publications that are not action research related (5 euro + expedition cost) by sending an e-mail to info [at] protos [dot] ngo
Please mention clearly title, language, the amount ordered, and delivery address.

::: Action research :::

Toamasina - Station de traitement des boues de vidange par lits d’humification plantés - Suivi 2017
2017 - Madagascar - French

Leven op grote watervoet

Leven op grote watervoet

2018 - Protos -  Nederlands - 48 p.
Zoetwater is van levensbelang, maar meer en meer komt deze waardevolle grondstof onder druk te staan door overconsumptie en vervuiling. Deze brochure gaat dieper in op de beschikbaarheid van zoetwater in de wereld, het verband tussen consumptie en watergebruik in een mondiaal perspectief en de uitdagingen waar we voor staan. Centraal in deze brochure staat de watervoetafdruk. Dit concept, ontwikkeld door prof. A. Y. Hoekstra van de universiteit van Twente, wordt toegelicht en een aantal concrete voorbeelden geven aan hoe de watervoetafdruk geïnterpreteerd moet worden. Ten slotte geven we een aantal pistes voor de reductie van onze watervoetafdruk en de rol die overheden, producenten en consumenten hier bij spelen.

Water, klimaat en milieumigraties

Studie
2017 - Protos - Nederlands - 28 p.
In deze studie behandelt Protos de impact van de klimaatverandering in de landen in ontwikkeling en in de westerse landen. De klimaatverandering doet vele mensen op de vlucht slaan, vooral in hun eigen regio. Zijn het vluchtelingen of migranten? De studie geeft aandacht aan aspecten als solidariteit en veiligheid die deze milieumigraties oproepen. De studie eindigt met een overzicht van de (juridische) terminologie en met aanbevelingen voor de nationale en internationale politiek

::: Action research :::

Diagnóstico de vulnerabilidad del derecho humano al agua y saneamiento frente al cambio climático en el cantón Quilanga (Loja, Ecuador)
2016 - Ecuador - Spanish

::: Action research :::

Procesos de incidencia politica y concrecion de mecanismos de politica pública local sectorial en agua y saneamiento - Propuesta de modelo de gestión para agua y saneamiento en el cantón Quilanga
2017 - Ecuador - Spanish

::: Action research :::

Renforcement et consolidation de la gestion de l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans deux zones rurales à Camp-Perrin – Rapport de capitalisation d’expériences
2016 - Haïti - French 

::: Action research :::

Cartographie des activités de conservation des sols et représentation des risques naturels au sein du bassin versant Roche Plate, Belladère
2016 - Haïti - French

::: Action research :::

Application locale de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans le Bassin Versant de Rivière Moustique
2016 - Haïti - French

Pages