Betrekken civiele maatschappij belangrijk voor ontwikkeling watersector

BENIN - Als lid van CANEA – Cadre de Concertation des Acteurs Non Etatiques des secteurs de l'eau et de l'assainissement – nam Protos deel aan het zesde atelier over structurering en vorming van Afrikaanse collectiviteiten binnen de water- en sanitatiesector, dat plaatsvond in Cotonou, van 24 tot 26 januari. Andere deelnemende landen waren onder meer Burkina Faso, Senegal, Mali, Togo, Mauritanië, Nigeria en Guinee.

Elk land presenteerde een case van pleitbezorging met betrekking tot water en sanitaire voorzieningen, en ook de financiering van de sector werd besproken. CANEA presenteerde haar pleidooiwerk voor een opname van het recht op water en sanitaire voorzieningen in de grondwet.

Een afgevaardigde van het departement Water, Energie en Mijnen lichtte de ambitieuze doelstelling van de Beninse overheid toe: tegen 2021 moet iedere inwoner van Benin toegang hebben tot drinkwater. Hiervoor wordt gerekend op een budget van 273 miljard CFA. Een vierde van hiervan moet in de privésector gevonden worden, het overige deel wordt gefinancierd door internationale gelden en door de nationale overheid zelf. Uitvoeringsagentschappen zullen worden opgericht voor de realisatie van de werken, maar de gemeenten blijven verantwoordelijk voor de planning en de finale goedkeuring van alle werken.

Er was ook ruimte voor debat over actuele thema’s binnen de sector: onder meer over het belang van de media, corruptie en privatisering en het betrekken van de civiele maatschappij. Dat laatste blijft een belangrijk gegeven bij de ontwikkeling van de watersector. Experten, consultants, onderzoekers en academici kunnen immers de kwaliteit van de interventies alleen maar verbeteren. Zij mogen zeker ook een proactieve rol opnemen.