Burundi: synergie tussen Belgische actoren

EcoSan-schooltoiletten in Isale, gebouwd tijdens het vorige programma in Burundi (2014-2016). © Hannelore Martens

Voor de uitvoering van het programma in Burundi (periode 2017-2021) gaat Protos samenwerken met 5 andere Belgische organisaties: Dierenartsen Zonder Grenzen, Rode Kruis Vlaanderen, Rode Kruis België, Louvain Coopération Développement en Broederlijk Delen.

Hieronder een overzicht van een deel van de gezamenlijke activiteiten.

Dierenartsen Zonder Grenzen (DZG) en Protos zullen hun nationale kantoor in Bujumbura delen, maar gaan ook samenwerken rond de verbetering van de sociaal-economische situatie van kwetsbare gezinnen. DZG zal arme gezinnen ondersteunen op vlak van kleinvee (geiten) en dierengezondheid. Protos zal 200 kwetsbare gezinnen ondersteunen met een pack (latrine, moestuin, opvangsysteem voor regenwater, verbeterde kachel, composteenheid, wateropslagtank) en via opleidingen en sensibilisering over verschillende thema’s. Protos en DZG zullen een actie-onderzoek opzetten over de sociaal-economische impact van dergelijke steun.

Met Rode Kruis Vlaanderen (RKV) wordt een intensieve samenwerking uitgewerkt op het gebied van WASH (WAter, Sanitair en Hygiëne). Ten eerste zijn er activiteiten rond sensibilisering en opleiding. Protos en RKV zullen een PHAST-module (Participatory Hygiene and Sanitation Transformation) ontwikkelen, aangepast aan de lokale context. RKV zal daarna de PHAST-activiteiten voortzetten opvolgen. Protos zal de werken voor de watervoorziening uitvoeren en zal verantwoordelijk zijn voor de sensibilisering in de scholen. Protos installeert familiale en openbare EcoSans in Ngozi, die als inspiratie kunnen dienen voor de EcoSans die RKV in Bubanza zal installeren. Daarnaast zijn er activiteiten rond capaciteitsopbouw van de Communale Watermaatschappijen (Régies Communales de l’Eau - RCE) en de Comités voor Beheer van Waterpunten (Comités de gestion des Points d’Eau - CPE). RKV zal verantwoordelijk zijn voor de capaciteitsopbouw van de CPE’s op het gebied van hygiëne en sanitair, Protos voor de technische en organisationele aspecten. Protos zal de capaciteitsopbouw van de RCE’s versterken (beheer, planning, organisatie, uitrustingen, etc.), na overleg met RKV over de aanpak. Tot slot is er nog de aanleg van de drinkwaterinfrastructuur: RKV neemt de inrichting van de bronnen op zich, Protos het leidingenwerk.

Rode Kruis België en Protos zullen een thematische en informatieve synergie opzetten over de wijze waarop ze op huishoudelijk niveau werken. Ervaringen en geleerde lessen zullen regelmatig gedeeld worden tussen beide organisaties.

Louvain Coopération Développement treedt onder meer op op het gebied van gezondheidszorg en zal activiteiten opzetten in de provincie Ngozi, met name in de gemeenten Busiga en Mwumba. In de 2 geografisch overlappende gemeenten zal Protos sensibiliseringssessies houden, zowel op het gemeentelijke niveau als bij kwetsbare huishoudens, om onder meer gedeelde thema’s onder de aandacht te brengen zoals het mechanisme rond toegang tot gezondheidszorg.                                            

Broederlijk Delen en Protos leiden gezamenlijk of apart actie-onderzoeken uit op niveau van de huishoudens (bv naar de impact van een pack voor kwetsbare gezinnen – zie hierboven), en delen de resultaten om hun dienstenaanbod te verbeteren. Protos promoot het gebruik van de EcoSan toiletten en Broederlijk Delen promoot het gebruik van de mest – afkomstig van de EcoSans – voor de groei van koffie en voor de uiteindelijke moestuinen.