Publicaciones Protos

Todas estas publicaciones son publicados por Protos, principalmente en francés o holandés. La mayoría se pueden descargar aquí.
También puede solicitar copias impresas - costes € 5 + envío - Ordenar por email: info [at] protos [dot] ong.
Indique claramente: título - idioma - número de copias - dirección de envío.

Vulnerabilidad climática

2018 - Protos/CLASE - Español - 23 p.
Metodología de diagnóstico de del Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento frente al Cambio Climático

Een ruimingsdienst voor latrines aan het werk, Toamasina, Madagaskar

Afvalwater, nieuwe kansen

2018 - Protos - Nederlands - 9 p.
Wereldwijd komt meer dan 80% van het afvalwater afkomstig van huishoudens, steden, de industrie en landbouw, onbehandeld in de natuur terecht. Dit zorgt voor vervuiling van het milieu maar betekent ook een verlies van waardevolle voedingsstoffen. Nochtans kunnen we een groot deel van het weggegooide water voor andere doelen gebruiken of na behandeling hergebruiken. Door hier meer werk van te maken kan de watercyclus alleen maar beter werken.

::: Investigación-acción :::

Toamasina - Station de traitement des boues de vidange par lits d’humification plantés - Suivi 2017
2017 - Madagascar - francés

Leven op grote watervoet

Leven op grote watervoet

2018 - Protos -  Nederlands - 48 p.
Zoetwater is van levensbelang, maar meer en meer komt deze waardevolle grondstof onder druk te staan door overconsumptie en vervuiling. Deze brochure gaat dieper in op de beschikbaarheid van zoetwater in de wereld, het verband tussen consumptie en watergebruik in een mondiaal perspectief en de uitdagingen waar we voor staan. Centraal in deze brochure staat de watervoetafdruk. Dit concept, ontwikkeld door prof. A. Y. Hoekstra van de universiteit van Twente, wordt toegelicht en een aantal concrete voorbeelden geven aan hoe de watervoetafdruk geïnterpreteerd moet worden. Ten slotte geven we een aantal pistes voor de reductie van onze watervoetafdruk en de rol die overheden, producenten en consumenten hier bij spelen.

Eau, climat et migrations environnementales

Etude
2017 - Protos - français - 28 p.
Dans cette étude, Protos traite de l'impact du changement climatique dans les pays en développement et dans les pays occidentaux. Le changement climatique fait fuir beaucoup de gens, surtout dans leur propre région. Est-ce que les réfugiés ou les migrants? L'étude aborde des questions telles que la solidarité et la sécurité qui appellent à ces migrations environnementales. L'étude se termine par un aperçu de la terminologie (juridique) et des recommandations pour la politique nationale et internationale

::: Investigación-acción :::

Diagnóstico de vulnerabilidad del derecho humano al agua y saneamiento frente al cambio climático en el cantón Quilanga (Loja, Ecuador)
2016 - Ecuador -  español

::: Investigación-acción :::

Procesos de incidencia politica y concrecion de mecanismos de politica pública local sectorial en agua y saneamiento - Propuesta de modelo de gestión para agua y saneamiento en el cantón Quilanga
2017 - Ecuador - Español

Páginas