Dertig jaar ervaring in DR Congo beschreven

DR Congo - Samen met zijn partner CIDRI heeft Protos in het oosten van DR Congo heel wat watersystemen gerealiseerd. Die systemen werken onder invloed van de zwaartekracht en bedelen kleine rurale centra met bronwater. Dit betekent dat bronnen in de omliggende - hoger gelegen - heuvels opgevangen worden en via een uitgebreid leidingensysteem naar de lager gelegen woonzones worden geleid. In deze zones wordt via publieke waterpunten en privé-aansluitingen drinkbaar water voorzien.

In het jaar 2015 is een nieuwe mijlpaal bereikt: onze partnerorganisatie CIDRI bestaat inmiddels 30 jaar (en dus ook haar oudste watersysteem gelegen in de buitenwijken van de stad Bunia). In die periode heeft Protos samen met CIDRI een omvangrijke infrastructuur aangelegd in de provincie Ituri, en tegelijk de bevolking ondersteund om de waterbevoorrading in handen te nemen, en te houden. Meer dan 500.000 mensen kregen toegang tot drinkbaar water via de verschillende systemen die tot op vandaag nog in werking zijn en door de gebruikers onderhouden worden.

Journalist Guy Poppe bezocht de interventiezone. De bestaande drinkwatersystemen werden besproken en verschillende gebruikers werden geïnterviewd. Op basis hiervan maakte hij een gedetailleerde publicatie die een overzicht biedt van de impact die de werken in de zone hebben. Deze brochure is te raadplegen via deze link.