Oppervlaktewater voor systeem El Salto

Muisne werd zwaar getroffen door de aardbeving. Naar schatting 100 families vluchtten naar El Salto. © Protos


ECUADOR - De herstelling van het drinkwatersysteem in El Salto loopt niet van een leiden dakje. Het geofysisch onderzoek wees uit dat de meest geschikte bron onvoldoende water geeft om het systeem te kunnen uitbreiden. Het noodconsortium Protos-CEFODI werkt momenteel een alternatief plan uit. Bedoeling is nu om oppervlaktewater te gebruiken.

Vooraleer de werken kunnen starten is een nieuwe vergunning nodig en een nieuw akkoord van Senagua (Secretaría Nacional del Agua). Er is ook een studie nodig naar de kwaliteit (en vereiste behandelingen) van het oppervlaktewater. En de lay-out van de infrastructuur verandert: de plaats van de leidingen hangt af van waar er voldoende oppervlaktewater is. Mogelijk is een extra budget van 20.000 dollar vereist.

Doordat we moeten wachten op een nieuwe vergunning en studie naar de kwaliteit van het oppervlaktewater, kunnen de werken pas over 6 weken starten. Sommige inwoners in El Salto hebben een eigen bron (een put of oppervlaktewater), maar de tanqueros (trucks) zijn voorlopig de belangrijkste bron voor het aanleveren van drinkwater.