DR Congo De echte eigenaar van het drinkwatersysteem in Mahagi? De bevolking!

In Mahagi, in het noordoosten, was het drinkwatersysteem dringend aan een uitbreiding toe. De lokale bevolking is sterk betrokken.

DR Congo Regionaal forum voor drinkwatercomités Ituri

Eind 2016 organiseerde Protos een regionaal forum voor drinkwatercomités in Mahagi in de provincie Ituri, Oost-Congo.

2015-2018 (DR Congo) SAGE

Plus de personnes ont un accès durable à l’eau potable en Ituri

DR Congo Dertig jaar ervaring in DR Congo beschreven

Naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van onze partner CIDRI, bezocht journalist Guy Poppe de verschillende drinkwatersystemen in de provincie Ituri. Hij schreef zijn ervaringen neer in een mooie brochure.

2017-2021 (DR Congo) Accès durable à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement en Ituri

Avec son partenaire CIDRI Protos a déjà construit beaucoup de systèmes d'eau en Ituri, aujourd'hui Protos se focalise sur la gestion améliorée et durable.