Nieuws Binnenkort drinkwater in Nyakeera, dankzij opbrengst inleefreis

In maart trokken 12 Protos-fans naar Oeganda, om kennis te maken met onze waterprojecten en om de ‘Parel van Afrika’ te ontdekken. Samen zamelden ze meer dan 32.000 euro in. Dat geld zal gebruikt worden om Nyakeera, een van de bezochte dorpen, van drinkwater te voorzien. We geven graag een update over deze plannen.

Ecuador Vrouwen in Ecuador: steeds beter voorbereid op waterbeheer

Dankzij een samenwerking tussen het SENAGUA, Protos Ec, het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) en Global Environment Facility (GEF) kregen ongeveer 120 vrouwen uit de 9 hydrografische districten van Ecuador een vorming voor beter waterbeheer.

Nieuws Jaarverslag 2017 is uit!

Veel landen in ontwikkeling en zeker de landen waar Protos actief is, staan nog onderaan de serviceladder wat betreft drinkwater en sanitaire voorzieningen. Protos zet zich al 40 jaar in om hier verandering in te brengen... Lees erover in het Jaarverslag over 2017.