2014-2018 (Mali) ACASIA

bamaka_i_-_iv.png

Een latrineput in Bamako (Mali) © Protos
Doelstellingen

Algemene doelstelling
De toegang tot diensten voor sanitair en sanitaire voorzieningen verbeteren voor de arme bevolkingsgroepen, meer bepaald voor 100.000 mensen in het District Bamako, en dit op een duurzame wijze.

Context
Wat sanitaire voorzieningen betreft, moet er nog veel gebeuren om de Millenniumdoelstelling voor 2015 te behalen. In Bamako hebben heel wat mensen een latrine, maar is het legen ervan een zeer groot probleem. Afvalwater wordt zonder enige behandeling in de rivier gestort, met verhoogde risico’s voor de volksgezondheid en de verstoring van lokale ecosystemen als gevolg. Het district Bamako heeft geen coherente strategie voor de afvoer en behandeling van afvalwater noch van vaste afval. De bouw van sanitaire voorzieningen, het beheer van deze infrastructuur en sensibilisatie van de bevolking inzake afval en afvalwater, zijn de grootste noden.

Doelgroep
 • 17.600 inwoners hebben een nieuwe familiale latrine en zijn gesensibiliseerd; en 12.000 scholieren beschikken over nieuw of hersteld sanitair en zijn gesensibiliseerd;
 • 100.000 personen kunnen een beroep doen op een verbeterde dienst voor ophaling en verwerking van fecaliën, in resp. 5 en 4 arme wijken in Gemeente I en IV;
 • 9 wijkcomités voor lokale ontwikkeling;
 • De lokale politici en de gemeentelijke diensten;
 • De ondernemers en GIE (groupement d’intérêt économique) van SYNACOR-SPIROS zijn ondersteund en versterkt.
Financiering / budget / periode

Financiering

 • EU
 • DGD
 • Practica Foundation Nederland
 • Aquafin en de Vlaamse Overheid via VPWvO

Expertise

 • Aquafin

Periode

 • 2014-2018

Budget

 • 2014 : € 308.224
 • 2015 : € 345.944
 • 2016 : € 345.944
 • 2017 : € 345.944
 • 2018 : € 153.881
Activiteiten & resultaten

Belangrijkste activiteiten

 • Sensibiliseringscampagnes in de wijken en in de scholen
 • installeren of herstellen van 20 sanitaire blokken op scholen en van 1.000 familiale latrines
 • aanleggen of uitbreiden van kleine rioleringsstelsels voor 150 gezinnen
 • bouw van 6000 zinkputten met wasplaatsen
 • Bouw van 2 afvalverwerkingsstations
 • Studie van de verschillende onderdelen van de sanitatieketen
 • Vorming en begeleiding van de GIE (groupement d’intérêt économique)/de private operatoren.
 • Begeleiding bij het opstellen van een strategie en een actieplan voor het beheer en de regulering van de sanitatieketen
 • Vorming en begeleiding van de lokale politici, de  technici en gemeentelijke ambtenaren in lokaal bouwheerschap en het beheer van de sanitatieketen
 • Ondersteuning bij het ontwikkelen van sectorale beheersmechanismen inzake uitvoering, onderhoud en het beheer van de sanitaire infrastructuur;
 • Organiseren van overlegmomenten tussen de verschillende partijen in de sector
 • Verspreiding van de ervaringen en geleerde lessen.

Verwachte resultaten

 • verhoogde toegangsgraad tot verbeterde sanitaire installaties
 • sanitatieketen (ophaling, verwerking en hergebruik van inhoud van latrines) is operationeel in Gemeente I en IV
 • de Gemeenten I en IV van Bamako nemen hun rol op in de sanitatiesector, in samenwerking met de lokale spelers uit de privésector en het middenveld
 • de overlegstructuren zijn versterkt en de resultaten van het project zijn bekend bij de verschillende partijen van de sector, zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau.
Partners
 • De gemeentebesturen van Gemeente I en IV (bouwheer);
 • De ngo AMASBIF voor social engineering en voor sensibilisering van de inwoners;
 • COPIDUC/AEP (met ervaring in de sector) voor de ondersteuning van de 2 gemeenten en de maatschappelijke organisaties;
 • EAA (ex-CREPA): methodologische ondersteuning en advies;
 • ANGESEM: ondersteuning beheer van afvalwaterzuiveringsstation;
 • SYNACOR - Section SPIROS: verbetering van de sanitatieketen.
Help

U wil dit programma steunen of u wenst meer informatie? Johan Slimbrouck helpt u graag verder: johan [dot] slimbrouck [at] protos [dot] ngo