2017-2021 (Burundi) Drinkwater, hygiëne en sanitaire voorzieningen in Busiga et Mwumba

Protos start in 2017 activiteiten in de provincie Ngozi, in de gemeenten Busiga en Mwumba. Het is een dichtbevolkt landelijk gebied in het noorden van Burundi, met een lage toegangsgraad tot water en veel armoede. Rode Kruis Vlaanderen en Vétérinaires sans Frontières zijn voor bepaalde aspecten partner.

werf_ecosan_latrines.jpg

Een werf voor Ecosan-latrines © Protos
Doelstellingen
 1.  Er is infrastructuur voor drinkwater en sanitair en ze wordt goed onderhouden.
   
 2. De lokale overheden en andere betrokken partijen zijn gevormd en kennen hun taken en verantwoordelijkheden (capaciteitsversterking).
   
 3. De socio-economische omstandigheden zijn verbeterd voor 200 kansarme gezinnen. Dit zijn gezinnen waar bv. een weduwe gezinshoofd is, of die lijden aan ondervoeding.
   
 4. De geleerde lessen worden verzameld en verspreid op alle niveaus.

De geplande activiteiten vind je hiernaast.

Doelgroep
 • Toegang tot drinkwater: +/- 15.000 personen
 • Toegang tot sanitaire voorzieningen: +/- 6.500 personen
 • Aandacht voor kansarme gezinnen: 200 vrouwen-gezinshoofden of in totaal 1.200 personen (van de 6.500) 
Financiering / budget / periode

Financiering

 • DGD
 • ACLVB/CGSLB via Sociaal Fonds Voeding VIA
 • Privé-giften

Periode

 • 2017-2021

Budget

 

Activiteiten & resultaten

1.  Bouw en goed beheer infrastructuur

 • Herstel of uitbreiding van 7 drinkwatersystemen
 • Bouw van 12 sanitaire blokken in 6 scholen
 • Bouw van 100 EcoSan latrines en 300 gewone latrines met een betonplaat

2. Capaciteitsversterking (door partner AVEDEC)

 • Vorming aan de gemeentelijke overheden over bouwheerschap, Integraal Waterbeheer, planning, aanbestedingen, uitwisseling,...
 • Overdracht van het beheer aan de lokale regieën, waarin ook de gebruikers vertegenwoordigd zijn: hoe doe je dat en hoe zorg je dat dit goed werkt
 • Sensibilisering van de bevolking, vooral via de scholen en gezinnnen, over goed hygiënisch gedrag en over het lokaal toepassen van Integraal Waterbeheer

3. Verbeterde situatie voor kansarme gezinnen

 • 200 kansarme gezinnen krijgen een 'gezinspakket dat bestaat uit:
  • (1) een latrine, een kitchen garden (moestuintje), een compostbak, een efficiënter oventje, een systeem om regenwater op te vangen en te stockeren.
  • (2) geitjes; een kweekprogramma voor de productie van melk en mest. De mest wordt gebruikt in de kitchen garden/moestuin.
  • (3) een douche, keukenrek, handwasbak.
 • De gezinnen krijgen ook vorming/uitwisselingen over gebruik en onderhoud.

4. Geleerde lessen

 • De bevindingen van alle activiteiten zullen verzameld en verspreid worden: lokaal, met andere gemeenten, de watersector, de staatsdiensten enz.
 • Vooral voor de kansarme gezinnen zal Protos nagaan of er een werkelijke verbetering van de situatie komt door het 'gezinspakket'.
Partners
 • AVEDEC: Association Villageoise pour l’Entraide et le Développement Communautaire, met wie Protos al sinds 2008 samenwerkt
Help

U wil dit programma steunen of u wenst meer informatie? Harald van der Hoek helpt u graag verder: harald [dot] vanderhoek [at] protos [dot] ngo (subject: Burundi)