Betere infrastructuur en een beter beheer van die infrastructuur moeten er voor zorgen dat boeren over meer water beschikken op het land. © Dieter Telemans