Meer nalaten via uw testament

Alles begint met water, ook wanneer u er niet meer bent

Agnes De Coster: "Toen ik via mijn vader Protos leerde kennen heb ik geen moment getwijfeld om dit ook te steunen. Ik ben hen persoonlijk gaan opzoeken... Ik had een aangenaam gesprek en daarbij ook een fijn gevoel." (uit de brochure 'Laat meer na')

>> DOWNLOAD onze brochure 'Laat meer na', met info over legaten.

>> DOWNLOAD de tabel met successierechten.


Door Protos op te nemen in uw testament helpt u ons om méér mensen te geven waar ze van nature recht op hebben: drinkbaar water. U maakt er de wereld net dat stukje beter door. Want wie een waterpunt in de nabijheid heeft, is minder vaak ziek. Kinderen hoeven geen 4 uur per dag meer te wandelen om water te halen en kunnen naar school. En vrouwen hebben wél tijd om op het land te werken en voor een inkomen te zorgen.

Heeft u erfgenamen in rechte lijn? Via uw testament kan u het vrije beschikbare deel van uw erfenis nalaten aan een goed doel. Het voorbehouden erfdeel – de ‘reserve’ – komt bij wet toe aan de reservataire erfgenamen (echtgenoot of echtgenote, kinderen, kleinkinderen, of ouders).

Laat u na aan erfgenamen in zijlijn of aan vreemden? In dat geval int de overheid hogere successierechten. Het percentage is afhankelijk van de grootte van de erfenis en van de graad van verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam. Zo schommelen in België de successierechten voor broers en zussen tussen 20% en 65%. Om er voor te zorgen dat uw erfgenamen meer overhouden aan uw erfenis, neemt u best een duo-legaat op in uw testament (meer info hieronder).

Laat u een groot vermogen na? Ook dan is een duo-legaat een interessante oplossing. Via een duo-legaat zijn de tarieven aanzienlijk lager vanaf een vermogen groter dan respectievelijk 250.000 € (Vlaams Gewest), 100.000 € (Waals Gewest) en 175.000 € (Brussels Gewest).

Heeft u geen erfgenamen in rechte lijn of zijlijn en laat u niet na aan vreemden? Via een gewoon legaat kan u uw erfenis nalaten aan een goed doel, zoals Protos. U kan er ook voor kiezen om geen testament op te stellen. In dat geval gaat uw hele nalatenschap naar de staat.

Duo-legaat

Via deze formule laat u uw vermogen na aan uw erfgenamen én aan een erkende maatschappelijke organisatie, een goed doel zoals Protos. In dat geval betaalt Protos alle successierechten, dus ook die van uw erfgenamen, waardoor u hen netto meer kan nalaten. Als erkende vzw die fiscale attesten mag afleveren, betaalt Protos immers minder successierechten: 8,5% in Vlaanderen, 7,00% in Wallonië en 12,5% in Brussel.

Een voorbeeld

Situatie 1: Jean-Paul komt te overlijden en laat zijn volledige vermogen van 25.000 € na aan zijn beste vriend, Peter. Peter is dus geen familie van Jean-Paul en woont in Vlaanderen. Hij betaalt daarom 45% successierechten op een erfenis tot 75.000 €. Peter erft 25.000 €, maar betaalt 11.250 € successierechten en houdt dus 13.750 € over.

Situatie 2: Jean-Paul had een duo-legaat opgenomen in zijn testament en had een vermogen van 25.000 €. Hij laat 15.000 € na aan zijn beste vriend Peter en 10.000 € aan Protos. Peter betaalt geen successierechten en behoudt 15.000 €. Protos betaalt alle successierechten: 45% op de 15.000 € van Peter (= 6.750 €) en 8,5% op de 10.000 € die de organisatie zelf kreeg (= 850 €). Protos betaalt dus 7.600 € aan successierechten. Aangezien Protos 10.000 € heeft geërfd, houdt het nog 2.400 € over. Zowel Peter als Protos zijn beter af dan in de eerste situatie.

Meer info?

Spreek erover met uw notaris, of contacteer onze vertrouwenspersoon voor meer informatie: marc.despiegelaere[AT]protos.ngo (09 235 25 17).

>> DOWNLOAD onze brochure 'Laat meer na', met info over legaten.

>> DOWNLOAD de tabel met successierechten.