El Salto: onderzoek naar locatie voor broncaptatie

Leden van de JAAP duiden de meest geschikte plaatsen voor de broncaptatie aan. © Protos

ECUADOR - Eind juni bezocht een delegatie van Senagua (Secretaría del Agua) het drinkwatersysteem van El Salto, dat beschadigt raakte na de aardbeving. De afgevaardigden bevestigden hiermee de eerdere conclusies van het noodconsortium Protos-CEFODI, namelijk dat het systeem momenteel niet operationeel is en een te lage capaciteit heeft voor de (nieuwe) inwoners van El Salto.

Tijdens het terreinbezoek werd niet alleen het drinkwatersysteem bezocht, maar ook de omgeving er rond en de zone waar de graafwerken voor de nieuwe broncaptatie gepland zijn. Die nieuwe captatie is nodig om de capaciteit van het drinkwatersysteem te vergroten. De leden van de JAAP (de communautaire organisatie die instaat voor het beheer van het watersysteem), duidden aan welke plaatsen geschikter zouden zijn voor de put op basis van hun kennis van het gebied. Op een goede plek is zowel in het natte als in het droge seizoen water te vinden.

Op vrijdag 1 juli zal geofysisch onderzoek verricht worden. De resultaten hiervan zullen de definitieve planning voor de werken bepalen. Als het onderzoek uitwijst dat er onvoldoende grondwater is, moet een plan B worden uitgewerkt.