El Salto, San Vicente en Tres Vias zwaar beschadigd

Schade aan de betonnen constructie van het drinkwatersysteem in San Vicente © Rumi Quindi

ECUADOR - Intussen werden alle Protos-drinkwatersystemen bezocht en kon een eerste inschatting van de kosten en benodigde tijd voor de herstellingen worden gemaakt. Deze inschatting is erg ruw, maar zou neerkomen op een totaal kostenplaatje van 50 à 60.000 euro (*). De rehabilitatieprojecten zouden voor elk systeem variëren tussen 1 en 3 maanden. Voor de installaties die minder zwaar werden getroffen door de aardbeving (Gualte-Milagro-Palmar en Altamira-Guariche-Chunguillo) was de schade gemakkelijker in te schatten dan voor de zwaar getroffen infrastructuur in Tres Vias en San Vicente. Voor die laatste locaties kan het benodigd budget dus in werkelijkheid veel hoger liggen. Dat zal duidelijk worden na diepgaander onderzoek. Enkel voor het systeem van El Salto is het budget betrouwbaar. De herstelling van dit systeem is prioritair.

In San Vicente is het drinkwaterstation ernstig beschadigd door de aardbeving. Het (gewapend) beton is in slechte staat.

In Tres Vias veroorzaakte de aardbeving een scheur door het midden van het terrein. Die scheur kan op langere termijn ernstige problemen veroorzaken omdat het regenwater zich hierin een weg baant, wat tot grondverzakkingen kan leiden. Er is schade aan de zuiveringsinstallatie.

In Gualte-Milagro-Palmar werd een probleem vastgesteld bij de verbinding tussen de broncaptatie en het systeem. De bescherming rond de buizen is stuk, wat in de winter tot problemen kan leiden.

In Altamira-Guariche-Chunguillo vereist de schade (scheuren, gebroken leidingen) slechts een beperkt/matig budget.

In Montalvo-Lagarto veroorzaakte de aardbeving geen problemen.

 

(*) Protos startte een fondsenwervingscampagne om de nodige middelen in te zamelen. De provincie Oost-Vlaanderen, al meer dan 20 jaar een partner van Protos, maakte eerder al bekend 20.000 euro vrij te maken voor noodhulp via partners in het Zuiden.