Help de drinkwaternoden in Ecuador lenigen

Na de aardbeving op 16 april zijn de noden het hoogst In het kanton Muisne van de provincie Esmeraldas. De hoofdgemeente Muisne is ontruimd en de mensen zoeken landinwaarts een ander onderkomen.

Medewerkster Piedad van Protos getuigt:
“Twee dagen na de aardbeving die voornamelijk het zuidelijk deel van de provincie Esmeraldas trof, en de infrastructuur in verschillende kantons en de provinciale hoofdstad verwoestte, is het beeld bedroevend. We zagen een grote groep gezinnen gehuisvest in een herberg in Palmas Juntas nabij de hoofdgemeente Muisne:  ze hebben geen water, voedsel of onderdak, en tekenen van externe solidariteit zijn nog steeds niet zichtbaar. Ambtenaren van de gemeente Muisne zijn op zoek naar manieren om hen te steunen, maar ze hebben zelfs geen brandstof voor hun eigen voertuigen. De barre zon treft kinderen en iedereen heeft dorst.”

Protos en zijn partner CEFODI bouwden in de voorbije jaren 5 autonome drinkwaterstations in dit gebied: momenteel is enkel dat van Estero de Platano operationeel. Ook in het kanton Rio Verde is er wellicht schade aan 2 stations.

De 4 andere stations in Muisne werken niet omdat de elektriciteitsvoorziening is onderbroken.

Voor Protos bestaat de eerste actie er in 2 generatoren aan te kopen en die afwisselend op 2 stations aan te sluiten.
Hiermee kunnen de pompen opnieuw aangedreven worden en de lege voorraadtanks gevuld. Pas dan zullen we de echte schade kunnen opmeten: via nu nog verborgen scheuren of spleten zal water lekken uit de zuiveringsinstallaties of  uit de voorraadtanks. De stations die wel werken zullen onmiddellijk ingeschakeld worden om rondrijdende tankwagens te vullen. Zij bevoorraden de getroffen bevolking met drinkwater.

Belangrijk: Protos volgt in zijn acties volledig de richtlijnen van de nationale en provinciale coördinatie van het COE, Comité de Operación de Emergencia.

Voor deze eerste actie - de aankoop van 2 generatoren en het transport ervan - is naar schatting 5.000€ nodig.

Draag bij en stort op de Protos rekening IBAN: BE22 5230 8036 1747 met vermelding “aardbeving Ecuador”.
Dank u wel.

Zodra er opnieuw water in de installaties zit, zal Protos met zijn partner CEFODI een bestek maken van de nodige acties en herstellingen, en een prioriteitenlijst afstemmen met het COE.

We houden u op de hoogte over de verdere financiële noden: die zullen ongetwijfeld hoog oplopen.