Herstelproject El Salto

De 'herberg' in El Salto © Marie Herman

ECUADOR - De aardbeving van 16 april heeft de provincie Esmeraldas zwaar getroffen. Een herstelproject voor het drinkwatersysteem van El Salto – dat toebehoort aan de gemeenschap en beheerd wordt door het gelijknamige drinkwatercomité – werd intussen op gang getrokken. El Salto ligt op 65 km van het epicentrum van de aardbeving en is daarmee een van de regio’s die het dichtst bij het getroffen gebied ligt.

Het rehabilitatieproject omvat het herstel van de zuiveringsinstallatie, een nieuwe broncaptatie (en aanvoerleiding) voor extra capaciteit en een uitbreiding van het drinkwatersysteem. Die uitbreiding is nodig, want naar schatting 100 families uit het zwaar getroffen Muisne vonden na de aardbeving een onderkomen in het dorp (vroeger verschafte het systeem drinkwater aan 71 families of 360 personen). Zij zijn dakloos en worden momenteel opgevangen op vier locaties, ingericht als tijdelijke ‘herbergen’. De getroffen families zullen exclusief gebruik kunnen maken van een bijkomend publiek waterpunt.

Na een bezoek aan het drinkwatersysteem van El Salto is gebleken dat de meeste infrastructuur nog in redelijke staat is. De behandelingsinstallatie is wel aan herstel toe en de huidige bron – gelegen naast de weg naar Esmeraldas – levert onvoldoende water (1 liter per seconde). Het bestek hiervoor – nu geraamd op $ 29 387) is onder voorbehoud en hangt af van de elektrische sondering en de proefboringen: het water moet immers van aanvaardbare kwaliteit en kwantiteit zijn.

Samen met de gemeenschap werden twee mogelijke zones vastgelegd voor de broncaptatie. Voor het huidige bestek wordt rekening gehouden met een captatie in een moerasgebied. De aanvoerleiding wordt aangelegd in PVC-buizen: praktisch, betaalbaar en sterk.

De interventiezone heeft uiterst dringend drinkwater nodig en op fondsen van de lokale besturen en van de gemeenschap zelf kan momenteel niet gerekend worden. Het consortium Protos-CEFODI zal dus de kosten voor 100% op zich nemen.

Het bestek kan u hier bekijken (Excel-bestand).

 

Een gift voor onze hersteloperaties in Ecuador is mogelijk via de 'Doneer'-knop op onze website, of door over te schrijven op BE22 5230 8036 1747 met mededeling 'aardbeving Ecuador'.