Participatief planningsproces met JESE

© Hannelore Martens

OEGANDA – Vlak na de kerstvakantie was het gezellig druk in het Protos-kantoor in Fort Portal. Vrijwilligers gaven ondersteuning aan de dienst financiën en bij het opvolgen van de bouwwerken van de EcoSans (ecologische toiletten). Het personeel van Tooro Botanical Garden plande de beheerswerken in Mpanga Falls. En de terreinmedewerkers van de lokale ngo JESE waren bezig met het samenbrengen van de verzamelde data over Integraal Waterbeheer, over vrouwen in sleutelposities in waterbeheersstructuren, en over de werking van de drinkwaterassociaties.

De analyse van die data was het startpunt van een uitgebreid en participatief planningsproces voor het laatste jaar van het lopende programma. De terreinmedewerkers kregen een eerste inzage in de data-analyse en konden zo bepaalde aspecten nuanceren. Per regio werden de belangrijkste resultaten voor 2015 geïdentificeerd, alsook de grootste uitdagingen en focusgebieden voor 2016.

Het resultaat van dit participatief proces zijn 4 strategische nota’s die de dagelijkse opvolging van het programma moeten vereenvoudigen. Een korte samenvatting van de geplande activiteiten voor 2016:

  • De drinkwaterassociaties van Mahyoro, Nyabani en Kanara financieel stabiel maken en ze voorbereiden op de overgang naar  ‘waterraden’, zoals vereist volgens het nationaal beleid…
  • In het vissersdorp Kayinja: bouw van een visverwerkingsstation, een 51 meter lange anti-erosiemuur, sociale marketing…
  • Karambi-moeras: Integraal Waterbeheer op schoolniveau, voorstelling van low cost sanitatietechnologie, bomen aanplanten…
  • Mpanga Falls: verder stabiliseren van de kritieke leefomgeving van de cycad (een prehistorische varen)

 

Tekst: Hannelore Martens