Schade wordt deze week geïnventariseerd

Een week na de aardbeving kunnen we stilaan de schade aan de drinkwatersystemen in kaart brengen. Collega Rumi gaat deze week het terrein op.

In El Salto, gelegen aan de kust, ten noorden van het epicentrum van de aardbeving, moet een systeem worden hersteld. Hoe groot de schade en kosten precies zullen zijn is nog niet duidelijk. Ook over de locatie van het nieuwe drinkwaterstation moet nog worden beslist. El Salto is alleszins een belangrijke plaats voor de watervoorziening van de nabijgelegen gemeenschappen die werden getroffen door de aardbeving. Op dit moment wordt flessenwater uitgedeeld en rijden er tankwagens, maar er is nood aan een langetermijnoplossing.

We trekken ook naar Cabo San Francisco, waar een scheur in een distributietank is gemeld. In San José de Chamanga evalueren we morgen de schade aan het watersysteem, maar het operationele luik laten we voorlopig over aan UNICEF en de Zwitserse coöperatie. Tegen het einde van de week gaan we naar San Vicente y Montalvo om de staat van de pomp controleren. Tot slot zullen we ook in Chunguillo de noodzakelijke interventies in kaart te brengen.

Rumi brengt volgende week verslag uit van zijn bezoeken. Het noodconsortium wil hoe dan ook beginnen met de bestaande infrastructuren zo goed mogelijk te herstellen. De provincie Oost-Vlaanderen zal hiervoor vast 20.000 euro vrijmaken.