Water User Associations moeten goed onderhoud verzekeren

WUA © Protos

OEGANDA - Degelijk onderhoud van de waterpunten vormt een grote uitdaging om tot een duurzame toegang tot drinkwater te komen in de gemeenschappen van Mahyoro, Kanara en in de Nyabani sub-counties in het Kamwenge district. De waterpunten, gebouwd met verschillende WASH-ontwikkelingspartners, zijn vaak lange tijd niet-operationeel door het slecht werken van de gebruikerscomités. Vaak nemen zij hun rol en verantwoordelijkheid niet op om de goede werking en het beheer van de waterpunten te verzekeren.

Om die uitdagingen het hoofd te bieden, faciliteren Protos en zijn lokale partner Jese het proces van het mobiliseren, sensibiliseren en organiseren van gebruikerscomités in de sub-counties om Water User Associations (WUA) te vormen. Deze WUA's zijn een soort van koepelorganisaties die de werkzaamheden van de verschillende gebruikerscomités overzien. Iedere WUA wordt bestuurd door 9 leden die verkozen worden tijdens een Algemene Vergadering. Elke zone heeft een afgevaardigde en ook de sub-county heeft een afgevaardigde. Jese ondersteunt de WUA's - in samenwerking met Protos - zowel op technisch als financieel vlak.

Dankzij de WUA's kunnen de watergebruikers er meer op vertrouwen dat hun drinkwaterpunten goed beheerd worden. WUA's zijn officieel geregistreerd en erkend door de sub-counties en districten. Ze houden maandelijks, viermaandelijks en jaarlijks vergaderingen om de belangrijkste uitdagingen voor het voorbestaan van de WUA te bespreken, artikelen te wijzigen en hun voorzitter te (her)verkiezen.

Twesigye Alex, pompmechanicus voor de WUA van Mahyoro: "Vóór de WUA er was, werden gebruikerscomités vaak geconfronteerd met waterpunten die niet meer functioneerden. Het duurde dan steeds erg lang eer de mechanische storingen verholpen werden en sommige gebruikers lieten het waterpunt dan voor wat het was. De gebruikerscomités gaven hun rollen en verantwoordelijkheden op en de watergebruikers konden hun bijdragen bijgevolg niet meer betalen. Nadat de WUA hier van start is gegaan, werden verschillende eenvoudige én grote reparaties uitgevoerd. Door lobbywerk van de WUA van Mahyoro werd ook een nieuw pompsysteem in Kyadogo geïnstalleerd. De mensen die de waterpunten gebruiken zijn blij met de komst van de WUA en gebruiken nu veilig schoon drinkwater."

Fungamukapa Medrage, voorzitter WUA Mahyoro: "Dankzij de opleidingen van Jese en Protos zijn onze vaardigheden op vlak van documentatie, lobbying en advocacy (verantwoordelijkheid en rapportage) verbeterd en met deze ervaring stelden we bijvoorbeeld statuten op over de werking van de drinkwaterpunten, maakten we data-tools en verwierven we kantoorruimte."