Waterschaarste bedreigt 4 miljard mensen

© Mekonnen and Hoekstra Sci. Adv. 2016; 2 : e1500323 12 February 2016

Jaarlijks worden zo’n vier miljard mensen minstens één maand getroffen door ernstige waterschaarste, dat is de conclusie van een uitvoerig onderzoek van Arjen Hoekstra. Het tekort aan zoet water is nog ernstiger dan aanvankelijk werd gedacht.

Eerdere onderzoeken schatten de schaarste op een jaarlijkse basis en hielden geen rekening met maandelijkse verschillen in schaarste waardoor het probleem werd onderschat. Hoekstra, die tevens de term watervoetafdruk heeft geïntroduceerd, gebruikte historische data om via computersimulaties een accuraat beeld te krijgen van de wereldwijde waterschaarste. Hij spreekt van ernstige waterschaarste wanneer de nood aan zoet water twee keer zo groot is als de aanwezigheid van zoet water in die regio.

Maar liefst 66% van de wereldbevolking wordt jaarlijks minstens één maand geconfronteerd met ernstige waterschaarste, waarvan de helft in India of China woont. Het tekort aan zoet water is vaak groter in gebieden met een grote bevolkingsdichtheid en/of veel irrigatielandbouw.

Niet enkel India en China worden getroffen. In Noord- & Zuid-Afrika, het Midden Oosten, Pakistan, Australië, het westen van de VS, Mexico & Argentinië kampen de inwoners bijna het hele jaar door met matige of ernstige waterschaarste.

De impact van waterschaarste is enorm, en het World Economic Forum beschouwt een wereldwijde watercrisis als één van de grootse globale risico’s. Waterschaarste heeft directe gevolgen voor de landbouwsector en andere industrieën die water gebruiken in hun productieproces. Ook zorgt het voor verstoringen in het milieuevenwicht, bijvoorbeeld door het uitdrogen van rivieren en bodemverzilting.

De situatie is verontrustend. Door de steeds toenemende wereldbevolking, hogere levensstandaarden, meer irrigatielandbouw en wijzigende consumptiepatronen blijft de wereldwijde vraag naar zoet water stijgen. Om aan die vraag te voldoen en tegelijkertijd het ecosysteem te beschermen, is het volgens Hoekstra belangrijk dat overheden en bedrijven benchmarks opstellen voor het waterverbruik  bij de productie van goederen. Water moet zo efficiënt mogelijk gebruikt worden bij productieprocessen en ook de productiviteit van regenlandbouw moet stijgen.

 

  • Artikel: Jana Martens
  • Bron: Mekonnen and Hoekstra Sci. Adv. 2016; 2 : e1500323 12 February 2016