Nieuws

Nieuws over Protos of over de wereldwaterproblematiek

Mali 61 beheerscontracten afgesloten tussen gemeenten en gebruikersorganisaties

Hoewel er in verschillende gemeenten in Mali waterpunten gerealiseerd werden, zijn er toch nog heel wat uitdagingen. Het is belangrijk dat er beheerscontracten worden afgesloten tussen de gemeente en de verschillende gebruikersorganisaties in die gemeente.

Nieuws Waterkwaliteit vereist een brede kijk

Een gesprek met Peter Goethals over het verleden en de toekomst van water in Vlaanderen.

Persbericht Wereldwaterdag: water en werk sterk verbonden

Water en werk is het thema voor Wereldwaterdag 2016. Vandaag werkt bijna de helft van de werkende wereldbevolking in een sector die sterk afhankelijk is van water. Maar vooral in landen in ontwikkeling is er nog een andere, pertinente link tussen water en werk.

Nieuws Wereldwaterdag: waterput in station Gent Sint-Pieters!

Om aandacht te vragen voor de drinkwaterproblematiek graaft Protos een waterput in het station Gent Sint Pieters.

Benin Programma AMSANA van start

Het programma AMSANA loopt in het departement Atacora en werkt aan een oplossing voor de grote lokale voedselonzekerheid en de hoge mate van ondervoeding.

Uganda Werken in verkiezingstijd

Ondanks de verkiezingen konden de infrastructuurwerken in de 3 modelsites gewoon doorgaan.

Nieuws Rietvelden en algenvijvers bepalen toekomst van water in het Zuiden

Hoe hoogtechnologisch onderzoek hand in hand gaat met eenvoudige afvalwaterbehandeling voor het Zuiden.

Nieuws Wat wordt jouw actie #VoorDrinkwater?

Op wereldvlak hebben 663 miljoen mensen geen toegang tot zuiver water, de helft hiervan woont in Sub-Sahara Afrika. Protos wil hier iets aan doen en doet een oproep om acties op te zetten #VoorDrinkwater.

Burundi Sanitaire installaties en GIRE in Masare, Bugendana

Onze terreinmedewerkers gingen ter plaatse en vroegen aan drie mensen wat ze vonden van de ondersteuning van Protos en AVEDEC in Bugendana.

Ecuador Sanitaire units voor een schone leefomgeving

De brongebieden van water moet je beschermen, niet besmetten. Vandaag worden bij de huizen in Muisne kleine sanitaire units gebouwd, met een afwerking van bamboe.

Pagina's