Nieuws

Nieuws over Protos of over de wereldwaterproblematiek

Ecuador Een waterbeleid voor Quilanga

Tijdens de afgelopen twee jaar ondersteunden Protos en zijn lokale partner Sendas de gemeente Quilanga. Een eerder korte interventie dus, wat atypisch is voor de werking van Protos. In nauwe samenwerking met de functionarissen van de gemeente en de drinkwatercomités werd een aangepast lokaal drinkwaterbeleid uitgestippeld.

Mali Sibiribougou, toonbeeld van duurzaam drinkwaterbeheer

MALI - De komende jaren wil Protos extra inzetten op duurzaam beheer. Gerealiseerde werken moeten blijven werken, maar daarvoor heb je een gepaste beheerstructuur nodig. In Sibiribougou, een wijk in Bamako, toont de gebruikersorganisatie AUEP hoe het moet.

22 maart Wereldwaterdag: opmerkelijke spot doet nadenken over drinkwater

1 op 10 mensen heeft nog steeds geen drinkwater. Protos lanceert een ludiek spotje om aandacht te vragen voor dit probleem.

Nieuws Een actie of een gift #VoorDrinkwater in Oeganda!

Wereldwaterdag! We plannen 20 manuele boringen in Masindi en Buliisa, tegen een kostprijs van 1.000 euro per boring. Met uw steun zorgt u mee voor drinkbaar water voor 10.000 mensen. Organiseer een actie of doe een gift

Mali Wat als de latrine vol is?

Protos en zijn lokale partners startten een ambitieus programma om de levensomstandigheden van 100.000 mensen in 9 wijken in Bamako te verbeteren, door het opzetten van een goed werkende, hygiënische en betaalbare dienst voor het ophalen en transporteren van fecaal slib.

Haïti Integraal Waterbeheer in Matha: "De aarde leeft hier opnieuw."

Sinds 2013 worden in het gebied rond Matha de principes van Integraal Waterbeheer toegepast, op een zeer lokaal niveau. Bedoeling van dit pilootproject is kennis te verzamelen die later gebruikt kan worden in het grotere stroombekken van Moustiques, of elders.

Benin Betrekken civiele maatschappij belangrijk voor ontwikkeling watersector

Als lid van CANEA nam Protos deel aan het zesde atelier over structurering en vorming van Afrikaanse collectiviteiten binnen de water- en sanitatiesector, dat plaatsvond in Cotonou, van 24 tot 26 januari.

Nieuws Loop op 2 april door de Gentse haven, samen met Protos!

Op zondag 2 april staan we weer met z'n allen aan de startlijn van Haven Gent Loopt!

Nieuws Een blik op ons nieuwe meerjarenprogramma

Protos diende in het najaar van 2016 zijn nieuwe meerjarenprogramma in bij DGD. Het ging van start op 1 januari 2017 en eindigt per 31 december 2021. Onze activiteiten zullen voortaan plaatsvinden in 9 landen. In Rwanda kunnen we fier een hoofdstuk afsluiten en in Ecuador heeft onze eigen equipe een lokale organisatie opgericht die als onze partner de taken van Protos zal overnemen.

Benin Sanimarché in Dogbo ingehuldigd (filmpje)

Protos en de gemeente Dogbo in Benin hebben op Wereldtoiletdag (19 november 2016) de eerste 'Sanimarché' van Benin ingehuldigd. Het is een openbare plek waar mensen informatie kunnen krijgen over allerlei sanitaire voorzieningen en deze ook kunnen aankopen.

Pagina's