Ecuador: Esmeraldas: haar cultuur, haar water

De inwoners van het rurale Esmeraldas zijn nauw verbonden met het water. Vooral de bevolking van Afrikaanse origine en de bevolkingsgroepen de Chachi, de Epera en de Awa. Historisch gezien bevolkten deze gemeenschappen de rivieroevers en ontwikkelden ze hun sociale en culturele activiteiten rond het water.

Esmeraldas: haar cultuur, haar water