Manuele boringen in Mali

De kost om zwaar boormateriaal naar afgelegen gemeenschappen te brengen, is erg hoog. Bovendien zijn sommige plekken simpelweg niet bereikbaar: zware vrachtwagens geraken niet zomaar op alle eilandjes in de binnendelta van de Niger. Manuele boringen zijn dan een goed alternatief: het materiaal is licht en de kost is 5 keer lager dan die van een gewone boring. Protos Mali en zijn lokale partners hebben vandaag al 7 bedrijfjes opgeleid en uitgerust met het nodige materiaal, 6 metaalateliers opgeleid om de werktuigen te maken en herstellen, en een handleiding ontwikkeld. Dit programma gebeurt in samenwerking met Practica en Unicef.

Forages Manuels - Mali