Uganda: Orugendo Rwakavera

Water is belangrijk. Wij gebruiken het allemaal en dat geeft ons grote verantwoordelijkheden. Hoe kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat iedereen zorg draagt voor iets kwetsbaars als een rivier... een rivier met een grote impact op iedereen en alles in zijn omgeving: mensen, dieren en planten?

Taal: Engels

Orugendo Rwakavera