Sanitaire voorzieningen & hygiëne

Een proper toilet: een probleem voor 1/3 van de wereldbevolking.

Madagaskar © Dieter Telemans
Les handen wassen op school - Madagaskar © Dieter Telemans

Vandaag beschikken nog steeds 2,4 miljard mensen niet over een toilet of latrine.  Daarvan doen 1 miljard mensen hun behoefte in de openlucht: in bosjes, velden, rivieren of op straat. Dat zet de deur naar ziekteverspreiding wijd open. Vooral kinderen worden ziek of sterven aan banale aandoeningen als diarree of andere ziektes verbonden aan dit gebrek aan hygiëne. Vele meisjes stoppen met school wanneer ze de puberteit bereiken, door het gebrek aan een latrine en privacy.

Wereldwijd wordt het tekort aan sanitaire voorzieningen bovendien nog groter… De wereldbevolking groeit aan een hoog tempo, vooral in de steden, waar de meeste mensen terechtkomen in sloppenwijken zonder fatsoenlijke toiletten of latrines. De Millenniumdoelstelling voor sanitaire voorzieningen, die het aantal mensen zonder toegang tot een latrine moest halveren tegen 2015 (ten opzichte van 1990), is niet gehaald. Toch is er al enorme vooruitgang geboekt: sinds 1990 kregen maar liefst 1,9 miljard mensen toegang tot een toilet of latrine. Ondanks deze inspanningen moeten in 2015 nog steeds 2,4 miljard mensen hun behoefte doen op een onhygiënische sanitaire voorziening of in de openlucht.

Hoe is het zo ver kunnen komen? Toiletten en opleidingen rond hygiëne zijn geen prioriteit in de wereldpolitiek en er worden dan ook amper middelen voor vrijgemaakt. Toegang tot een sanitaire basisvoorziening is nochtans een kwestie van waardigheid, rechtvaardigheid en veiligheid. Het is een mensenrecht. Opleiding is hier essentieel: mensen moeten het inzicht krijgen dat slecht hygiënisch gedrag tot ziektes leidt. De overgang naar veilige en hygiënische sanitaire voorzieningen vermindert kindsterfte onmiddellijk met een derde. En handen wassen met zeep vermindert het risico op diarree met 47%.

In september 2015 werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen goedgekeurd. ODD 6 wil toegang verzekeren tot duurzaam beheer van water en sanitatie,  voor iedereen.

>> Lees meer over sanitaire voorzieningen & hygiëne.