2012-2017 (Mali) Voedselzekerheid in Nioro en Nara

Doelstellingen

Dit project kadert binnen een multi-partnerprogramma van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid. De volgende partners zijn hierbij betrokken:

 • Dierenartsen zonder Grenzen voor de component veeteelt,
 • SOS Faim voor de component landbouw,
 • Rode Kruis voor de component voeding en gezondheid,
 • Protos voor de component toegang tot drinkwater,
 • Wereld Solidariteit voor de component microkrediet en mutualiteiten,
 • UNCDF voor de component investeringfondsen en gemeentelijke ontwikkelingsplannen,
 • FAO voor de ondersteuning van het Malinese Commisariat pour la Sécurité Alimentaire voor de coördinatie van het programma.

Sleutelelementen component Toegang tot drinkwater
Verhoogde toegang tot drinkwater en sanitatie voor de meest kwetsbare groepen;
Gedragsverandering inzake drinkwater, hygiëne en sanitatie.
Duurzaam beheer van gemeenschappelijke infrastructuren.
Lokaal bouwheerschap door de gemeenten.
Integraal Waterbeheer.

Doelgroep

Directe begunstigden:

 • 44.000 mensen, 30 scholen en 10 gezondheidscentra verkrijgen toegang tot drinkwater en worden gesensibiliseerd m.b.t. hygiëne en sanitatie.

Indirecte begunstigden:

 • De bevolking van de 2 districten
Financiering / budget / periode

Financiering

 • Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ)
 • Atlas Copco Airpower en personeel in het kader van 'Water for All'
 • Privé-giften

Duur programma

 • 2012-2017

Budget

 • 2012-2013:  € 316.088
 • 2014: € 462.879
 • 2015 : € 468.413
 • 2016 : € 336.846
 • 2017 : €  180.479
 • Totaal programma : € 1.764.706
Activiteiten & resultaten

Belangrijkste resultaten

 • De bevolking van de betrokken gemeenten beschikt over een toegenomen aantal functionele waterpunten.
 • De gemeenten en watergebruikers beheren de drinkwatervoorzieningen op duurzame wijze.
 • Risicogedrag m.b.t. hygiëne en sanitatie is afgenomen.
 • Participatief beheer van watervoorraden vermindert de milieurisico's en sociale conflicten in de interventiegemeenten.
 • De pertinente ervaringen en informatie i.v.m. gemeentelijk bouwheerschap, waterbeheer en sanitatie worden gekapitaliseerd en verspreid, en het overleg tussen de verschillende wateractoren is verbeterd.
Partners

20 gemeentebesturen

Help

U wil dit programma steunen of u wenst meer informatie? Johan Slimbrouck helpt u graag verder: johan [dot] slimbrouck [at] protos [dot] ngo