Met de steun van de Nationale Loterij

Sinds 2017 werkt Protos met een vernieuwd programma in Vlaanderen. Project W - Wereldwijs met water werkt aan een verandering van watergebruik en watergedrag in 5 gemeenten (zowel op bestuurlijk vlak, als bij het personeel), en in de scholen in deze gemeenten. Protos legt hierbij de link tussen ons watergebruik en de mondiale waterproblematiek.

De hoeveelheid water waarover we beschikken in de wereld is eindig, en door een toenemende consumptie, de bevolkingsaangroei en de klimaatwijziging komen de watervoorraden onder druk. Direct water is het water dat we in Vlaanderen gebruiken om te drinken, te koken, ons te wassen,… én om een product of dienst te produceren. Indirect water is het water dat in een ander land gebruikt wordt om een product of dienst te produceren die we hier gebruiken. Ons consumptiepatroon bepaalt via indirect watergebruik mee de mate waarin de bevolking in ontwikkelingslanden kan beschikken over water.

Gemeenten en scholen zullen een traject afleggen van bewustmaking, concrete acties voor een vermindering van het direct en indirect gebruik en een verankering in het gemeentelijk en schoolbeleid. Middenveldorganisaties en (water-)bedrijven worden betrokken bij deze trajecten, en Protos zal ook de inwoners van de gemeenten sensibiliseren over dit thema. Protos kan voor deze activiteiten rekenen op de samenwerking met organisaties met complementaire expertise : Ecolife, Djapo, VVSG en VITO / Vlaams Kenniscentrum voor Water. Daarnaast streeft Protos een samenwerking na met de drinkwatermaatschappijen die de gemeenten bedienen.

Tegelijk wil Protos de ervaringen uit dit programma  en de standpunten rond het recht op drinkwater en sanitaire voorzieningen en rond watergebruik delen met andere wateractoren en beleidsmakers.

Kijk zeker ook op De watervoetafdruk

Werelddag Handen Wassen
Werelddag Handen Wassen - Leuven 2016 © Dries Moorthamers


De voorbije jaren ontwikkelde Protos een uitgebreid gamma aan educatief materiaal rond water, voornamelijk voor middelbare scholen, algemene en technische richtingen. Dit materiaal is terug te vinden en te downloaden op protos-educatief.be. De leerkracht kan alles zelf in de klas brengen, dankzij de bijhorende handleidingen. 

In onze pleitbezorging vertrekken we van de mensenrechtenbenadering: het recht op drinkwater en sanitaire voorzieningen, en het recht op duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden.  Enkel eisen op tafel gooien is niet onze stijl: we willen vooral constructief meedenken om tot concrete invulling te komen.  Hierbij is er zowel aandacht voor (grond)wetten, als voor het opzetten van de nodige (staats)structuren en het vinden van de nodige financiën om een recht in de praktijk te brengen.  Die aanpak hanteren we zowel  in de ontwikkelingslanden als in België.  In de landen in ontwikkeling brengen we de geleerde lessen uit de praktijk tot bij de verschillende bestuursniveaus zodat deze inspirerend kunnen zijn voor het invullen van een recht. In België denken we ook mee aan de concrete invulling van het mensenrecht op water en de financiering ervan voor de ontwikkelingslanden. Protos pleit daarnaast ook mee voor het vrijmaken van bijkomende en nieuwe fondsen en voor het aanreiken van methoden zodat ontwikkelingslanden zich kunnen verweren tegen en aanpassen aan de gevolgen van de opwarming van de aarde. Protos doet dit niet alleen, maar sluit zich aan bij coalities of netwerken. Protos zal ook meewerken aan de opvolging door de civiele maatschappij van de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s door België, en meer bepaald van SDG6  rond water.

Op vraag werken we ook aan bewustmaking over verschillende aspecten van de wereldwaterproblematiek. Dat doen we onder meer via mobiele (foto)tentoonstellingen, spreekbeurten en interactieve informatiestanden op evenementen. 

Protos zorgt zelf voor korte en langere nieuwsartikels over water, een maandelijkse nieuwsbrief en thematische websites (voordrinkwater.be en allemaalwash.be). Op Wereldwaterdag (22 maart) werken we graag mee aan de organisatie van verschillende activiteiten en op Werelddag Handen Wassen (15 oktober) en Wereld Toilet Dag (19 november) brengt Protos de WASH-problematiek (het gebrek aan water, sanitair, hygiëne in landen in ontwikkeling) onder de aandacht.

Nieuws

Protos is Duurzame Held in Gent
Stad Gent selecteerde in het kader van de Week van de Duurzame Gemeente 17 helden, voor iedere SDG een Gentse held. Gent kende Protos de titel toe van Duurzame Held voor SDG 6, die streeft naar schoon water en sanitair voor iedereen tegen 2030. Een titel waar we trots op zijn! Bedankt Gent!
North Sea Port Run Gent: inschrijvingen open!
Misschien had je er al iets over opgevangen… Haven Gent Loopt is terug, maar dan onder een nieuwe klinkende naam: North Sea Port Run Gent!
Voltijds coördinator externe relaties en fondsenwerving
Protos zoekt een voltijds coördinator externe relaties en fondsenwerving met standplaats Gent.